UNIT PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH


Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Drs. H. M. Amanuddin. MA

NIP. 196410031993031003


STAF PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH


Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji
Annisa Afiaty,S.Sos

NIP. 198006122009012009


Darhabibah

NIP. 196808231991032001


Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah
Ridwan Syam,S.Pd.I

NIP. 196610022006041001